Kategoria: Uncategorized

Mikroserwisy i wymagania RODO/GDPR

Wchodzące w życie RODO nakłada na nas jako twórców oprogramowania obowiązek zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jeżeli nasza aplikacja takie dane przetwarza. Przy czym termin „przetwarzanie” oznacza: „operację lub zestaw operacji wykonywanych na...