Studia czy nauka w domu – oto jest pytanie!

Przez ostatni miesiąc na Politechnice Wrocławskiej (mojej macierzystej uczelni) trwały nabory na studia magisterskie drugiego stopnia. Już raz przez to przechodziłem – rok temu, jako świeżo upieczony inżynier starałem się wybrać jakiś kierunek z oferty wydziału mechanicznego. Czy miało to jakieś znaczenie? W obecnej sytuacji raczej nie, gdyż moja ścieżka zawodowa zmieniła się diametralnie. Odrzuciłem